ΣΚΟΠΟΙ
20.11.2011

Σκοποί του Ινστιτούτου Κοινός Τόπος είναι η καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και η εμβάθυνση της συμμετοχικής δράσης για τη αειφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αρμονική συνύπαρξη.

περισσότερα
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
22.03.2012

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Φτιάξε το σχολείο σου" το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος, έκανε παρέμβαση στο 23ο Δημοτικό Σχολείο / 76ο Νηπιαγωγείο Αθήνας.

περισσότερα