ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ

Το πρόγραμμα “Φτιάξε το σχολείο σου” αφορά στην ανάπλαση σχολικών κτιρίων και αυλών με τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και της ενεργούς εμπλοκής τους στη βελτίωση και διαμόρφωση του δικού τους περιβάλλοντος, με τελικό αποτέλεσμα την ανάπλαση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του σχολείου. Η ιδέα εντάσσεται στο γενικότερο σκεπτικό για ένα σύγχρονο αειφόρο σχολείο, το οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί αισθάνονται ως δικό τους και χαίρονται να φοιτούν και να διδάσκουν σε αυτό. Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα εστιάζει στον αύλειο χώρο.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Κοινός Τόπος (εκπαιδευτικοί, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι) και οργανώνεται σε δύο ενότητες:

- τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα στην αίθουσα (γνωριμία, συζήτηση, διερεύνηση αναγκών και επεξεργασία προτάσεων με μαθητές και εκπαιδευτικούς) και
- την υλοποίηση κατασκευών στον αύλειο χώρο με τη συμμετοχή των μαθητών.

Τα παραπάνω ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Οικιακής Οικονομίας, της Τεχνολογίας, της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η πρόταση με τις κατάλληλες μεθοδολογικές και πρακτικές προσαρμογές μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, από δημοτικά ως λύκεια, ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τους.

Σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος.