ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-ΖΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Το πρόγραμμα Κατασκευά – Ζω στην Αθήνα υλοποιείται στο κέντρο ημέρας της Action Aid Hellas «Επίκεντρο» και βρίσκεται στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων για θέματα σχεδιασμού και κατασκευής (αναπαράσταση, αποτύπωση, κλίμακα, ξυλουργική, χρωματισμός, συναρμολόγηση) με εφαρμογή της γεωμετρίας και της μηχανικής στην πράξη. Παράλληλα καλλιεργείται το ενδιαφέρον των εφήβων για τη δημιουργική απασχόληση, την έννοια της συνεργασίας και της συλλογικής δημιουργίας.