ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Σε αρκετές παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων, τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές είναι παρόμοια. Η έλλειψη πόρων παρουσιάζεται από τους δήμους ως ο βασικός λόγος για την κατάσταση αυτή, αλλά κατά τη γνώμη μας σημαντικό ρόλο παίζει και η γενικότερη απαξίωση του δημόσιου χώρου. Μέσω του σχεδιασμού θα μπορούσαμε να εξελίξουμε την λειτουργικότητα και την αισθητική της παιδικής χαράς, αναπτύσσοντας παράλληλα έναν νέο τρόπο φύλαξης και συντήρησης.