ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ

Φτιάξε το σχολείο σου

Το πρόγραμμα “Φτιάξε το σχολείο σου” αφορά στην ανάπλαση σχολικών κτιρίων και αυλών με την ενεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, σε ένα γενικότερο πλαίσιο για ένα σύγχρονο αειφόρο σχολείο, το οποίο οι μαθητές και εκπαιδευτικοί αισθάνονται ως δικό τους. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο ενότητες: α) τη γνωριμία, συζήτηση, διερεύνηση αναγκών και επεξεργασία προτάσεων με μαθητές και εκπαιδευτικούς β) την υλοποίηση κατασκευών στον αύλειο χώρο με τη συμμετοχή των μαθητών (υποστήριξη των μαθητών σε τεχνικές κατασκευής και εφαρμογή της γεωμετρίας και της φυσικής στην πράξη). Σκοπός μας είναι, μετά το τέλος του προγράμματος οι διεργασίες που πραγματοποιούνται να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το 23ο Δημοτικό Σχολείο/76ο Νηπιαγωγείο Αθήνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Φτιάξε το σχολείο σου”, το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος, έκανε παρέμβαση στο 23ο Δημοτικό Σχολείο / 76ο Νηπιαγωγείο Αθήνας. Κατά την προετοιμασία στην αίθουσα, συζητήθηκαν διάφορες ιδέες για τη βελτίωση του αύλειου χώρου, που άφησαν παρακαταθήκη για μελλοντικές επεμβάσεις. Στη φάση της υλοποίησης, οι μαθητές σχεδίασαν και υλοποίησαν επιδαπέδια παιχνίδια στο προαύλειο του σχολείου.